D263™T 超薄玻璃

  • 产品概况

产品技术细节


 

尺寸

 

440mm*360mm,其他规格请洽询

表面粗糙度

1nm RMS

透光率TVD65d=1.1 mm

91.7%

平均线性热膨胀系数α(20℃;300℃)

7.2 10-6 K-1

转变温度 TG

557

1 MHZ 时,介电常数

6.7

折射率 nd

1.5255±0.0015

密度P40°C/h下退火)

2.51g/cm3


可用 D263™T 薄玻璃


供应方式

厚度

标准厚度&封装装置

尺寸

1.       标准现货薄片

2.       晶圆(圆形,方形)

0.03mm~1.1mm

0.21mm-100pcs

0.30mm-100pcs

0.40mm-50pcs

0.55mm-50pcs

440mm*360mm

根据要求提供其它尺寸